Buton Kullanımı

Özellikleri(Properties)


AutoEllipsis:Buton text'i(üstündeki yazısı) genişliğini aşıyorsa "text..." şeklinde çıktı veriyor.

BackColor:Buton arkaplan rengini ayarlar.

button1.BackColor=Color.Yellow;

BackGroundImage:Arkaplan resmini ayarlar.

button1.BackgroundImage = Image.FromFile("resmin yolu"); 

BackGroundImageLayout:Arkaplan resminin düzenin ayarlar.

button1.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;

DialogResult:Butonun DialogResult türünde değerini tutar.Eğer seçeneklerden  "OK" seçersek.

button1.DialogResult = DialogResult.OK;//kod ile yapımı.
if(DialogResult.OK==button1.DialogResult) 
   //Bu şekilde if'e girer.

Enabled:Butonun aktif olup olmamasını sağlar.

button1.Enabled=true;

FlatAppearence:FlatStyle özelliğinde Flat seçiliyse butonun çerçeve kalınlığı,çerçeve rengi,farenin üstüne geldiğinde arkaplan rengi,tıklanıldığında arkaplan rengini ayarlamamızı sağlar.

button1.FlatAppearance.BorderColor = Color.Orange;//çerçeve rengi
button1.FlatAppearance.BorderSize = 1;//çerçeve kalınlığı
button1.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.Blue;//fareye tıklanıldığında arkaplan rengi
button1.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Maroon;//fareyle üstüne gelindiğinde arkaplan rengi

FlatStyle:Butonun şeklini ayarlamamızı sağlar.

this.button1.FlatStyle =FlatStyle.Flat;

ForeColor:Butonun yazı rengini belirler.

button1.ForeColor=Color.Purple;

Size:Genişlik ve yüksekliğini ayarlar.

button1.Size = new Size(35, 35);

TabStop:Tab(Sekme) tuşuyla butonun üstüne gelip gelemeyiceğini ayarlar.

Text:Butonun üstündeki yazı.

button1.Text="Tuş1";

TextAlign:Butonun üstündeki yazının hizalanma şeklini ayarlar.

button1.TextAlign = ContentAlignment.BottomLeft;

Visible:Görünürlüğü ayarlar.

button1.Visible=false;//butonu gizler

Ders Bilgileri

Ahmet Faruk Ulu

04 Mart 2017

622

Bildir

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz