Form Kullanımı

Bütün nesneleri üstünde bulunduran ve arayüzü oluşturan nesneye form deriz.Kod kısmına bakıcak olursak yapıcı fonksiyonunda "InitializeComponent();" adında bir metot vardır bu metot çözüm gezgininden(Solution Explorer) formadı.Designer.cs'de formda bulunacak nesnelerin oluşma kodlarıdır.


Özellikleri(Properties)

Name=Formun adı formu oluşturmak istediğimiz zaman verdiğimiz değeri yazarız.

AcceptButton=Formdaki butonlardan biri seçilir enter tuşuna basıldığında seçilen butonun click olayına gider.

AutoScroll=Eğer form sınırı dışında bir nesne varsa forma scrollbar eklenip eklenmiyeceğini ayarlar.

AutoSize=Formu otomatik boyutlandırma.

AutoSizeMode=Eğer autosize true ise ve sizemode GrowOnly ise formu min küçültme boyutu formdaki en uç nesneye göre ayarlar sizemode GrowAndShrink ise formun min ve max boyutunu formdaki en uç nesneye göre ayarlar.

BackColor=Arkaplan rengi.

BackgroundImage=Arkaplan resmi.

BackgroundImageLayout=Resmi hizalama düzeni.

CancelButton=Formdaki butonlardan biri seçilir esc tuşuna basıldığında seçilen butonun click olayına gider.

ControlBox=Formu kapatma küçültme ve tam ekran yapma butonlarını açıp kapama.

Cursor=Form üstündeyken farenin imlecinin türü.

DoubleBuffered=Denetimin iki kez arabelleğe alınıp alınmayacağını gösterir yani formda bir değişiklik olduğunda form titremesi gibi sorunları bu özellikle engelliyebiliriz.

Enabled=Formun aktif olup olmadığını gösterir.

Font=Formdaki nesnelerin varsayılan fontunu ayarlar.

ForeColor=Formdaki nesnelerin varsayılan yazı rengini ayarlar.

FormBorderStyle=Form'un çerçevesini ayarlar.

KeyPreview=Formda tuşa basıldığında bunu okuyup okumayacağını ayarlar.

Location=Formun sol üst köşeden itibaren ekranın neresinde açılacağını belirtir.0;0 en üst en sol köşesinde açar.StartPosition özelliği manuelde olmalı.

Opacity=Formun opaklık ayarı % üstünden değer alır %100 formu tam gösterir %0 ise hiç göstermez.

RightToLeft=Formun textini sağdan sola ayarlar yani sol üst köşede yazan text sağ tarafa form kontrollerinin yanına gelir.

RightToLeftLayout=RightToLeft özelliği true olarak ayarlandığı zaman ve bu özellikte true ise formdaki kontroller yani alta atma,tam ekran yapma ve kapatma butonları sol üst köşeye hizalar.

ShowInTaskbar=Görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğini ayarlar.

Size=Formun genişlik(width) ve yüksekliğini(height) ayarlamamızı sağlar.

Text=Form'un kontrol kutusunda yazıcak textini ayarlar.

TopMost=Formu en önde tutmaya yarar kapatana kadar hep en önde durur.


Olaylar(Events)

Click=Forma tıklanıldığında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

ControlAdded=Forma nesne eklenildiğinde çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

ControlRemove=Formdan nesne silindiğinde çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

DoubleClick=Forma çift tıklanıldığında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

FormClosed=Form kapatıldıkdan sonra çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

FormClosing=Form kapatma sırasında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

KeyDown=Formda tuşa ilk basılma anında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

KeyPress=Formda tuşa basılıp bırakıldığında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

KeyUp=Formda basılan tuşdan elini kaldırdığında çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.

Load=Form yüklendiğinde çalışmasını istediğimiz kodları bu olaya yazarız.


 

Ders Bilgileri

Ahmet Faruk Ulu

15 Şubat 2017

435

Bildir

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz