Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

Diğer dillerde olduğu gibi sql operatörler mevcuttur bu operatörler sayesinde verilerimizi listelerken belirli şartlara tabi tutabiliriz. Öncelikle örnek bir tablomuz olsun

Tablo Adı : Uyeler
ID ADI SOYADI CINSIYET SEHIR YAS NOT
1 Aygün Yıldız Erkek Ordu 22 70
2 Ahmet Faruk Ulu Erkek Giresun 20 100
3 Melda Çelik Kadın Samsun 21 80
4 Görkem Pamuk Erkek Ordu 23 75
SELECT * FROM Uyeler WHERE SEHIR="ORDU"

SEHIR alanları ORDU olanları listeleyecek. != kullanılarak eşit olmayanlarda listelenebilir.

SELECT * FROM Uyeler WHERE YAS > 20

YAS değeri 20 den büyük olanları listeleyecek kullanılarak küçük olanlar da getirilebilir

SELECT * FROM Uyeler WHERE YAS >= 20

YAS değeri 20 den büyük ve eşit olanları listeleyecek <= kullanılarak küçük eşit olanlar da getirilebilir.

Mantıksal Operatörler

SELECT * FROM Uyeler WHERE NOT > 50 AND YAS < 25

And (ve) Operatörü tüm şartların sağlandığı kayıtlar listelenecektir.

SELECT * FROM matematik WHERE NOT > 50 OR SEHIR = 'ORDU'

Or (veya) Operatörü belirtilen şartlardan en az biri gerçekleşiyorsa o kayıtlar listelenecektir.

SELECT * FROM Uyeler WHERE ( YAS >= 15 OR SEHIR >= 'ORDU' ) AND NOT >= 50

Burada Or ve And operatörünü bir arada kullanıyoruz. Birden fazla şartınız varsa önce 2 şart veya daha fazlası gerçeleşek sonrasında başka durum şartlarına göre listelemek istiyorsanız parantez kullanmamız gerekir. İlk önce parantez içleri, sonra kalan kısımlar kontrol edilerek sorgu çalışacaktır.

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz