Klavyeden Girilen Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Program
Console.Write("Sayı giriniz:");
int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());//kontrol edilecek sayıyı aldık.
for(int i=2; i<sayi; i++)//döngüyü kurduk.
{
   if (sayi % i == 0)//eğer i değeri sayıya kalansız bölünüyorsa asal değildir.
   {
      Console.Write("Asal değil");
      break;//asal olmadığını öğrendik ve döngüden çıktık.
   }
   if (i == sayi - 1)//eğer i değeri sayı-1'e kadar gelmişse asal değildir çünkü arada bir değerde bölünseydi döngüden çıkacaktı.
     Console.WriteLine("Asaldır");
}

Metot ile Yapımı

static bool asalMi(int sayi)
{
   for (int i = 2; i < sayi; i++)
   {
      if (sayi % i == 0)
        return false;//eğer sayı "i"değerine bölünüyorsa asal değildir false değer döndür dedik.
   }
   return true;//eğer döngü bitmişse ve bu kısma gelebilmişse sayı asaldır true değer döndür dedik.
}
   /*Kullanımı*/
static void Main(string[] args)
{
   if (asalMi(int.Parse(Console.ReadLine())))//eğer gelen değer true ise asaldır.
     Console.Write("Asaldır");
   else
     Console.Write("Asal değildir");//değilse asal değildir.
}

 

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz