Select sorgusu where, order by, like ve between kullanımlarını inceliyoruz.
Mevcut tablomuza yeni bir alan eklemek için add column...
Veritabanımızda bulunan tabloyu silmek için drop
Bir çok program aracılığı ile görsel olarak tablo oluşturabiliyoruz ayrıca tablo oluşturma işlemini sql sorgusu ile de yapabiliriz
Veritabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konular
Bilgini paylaşarak insanlara faydalı olmak istiyorsan bizimle iletişime geç.