Tablo Oluşturma

Yeni tablo oluşturmak için kullanılan sorgu aşağıdaki gibidir.

CREATE TABLE tabloAdi (
    alanAdi1 veriTürü,
    alanAdi2 veriTürü,
    alanAdi3 veriTürü
);

Sorgumuz "Create Table" ile başlar ve ardından tablonun ismi yazılır. Parantezler içerisine oluşturalacak alan isimleri veri türleri belirtilir.

Birincil Anahtar tanımlanması için "Primary Key" ifadesi ilgili alanın özelliklerine eklenir.

CREATE TABLE dersler(
	dersid int PRIMARY KEY,
	dersadi VARCHAR(255),
	dersicerik text
);

Null ifadesi o alanın boş bırakılabileceği, Not Null ise boş bırakılamayacağını belirler.

AUTO_INCREMENT tanımlanması ise alandaki verinin otomatik artan bir sayı olmasını sağlar. Primary Key ile birlikte kullanılabilir.

Sütunlara varsayılan değer vermek için "default" ifadesi kullanırız. Aşağıdaki örnekte yazar adını otomatik olarak dersyazar alanına yazacaktır.

CREATE TABLE dersler(
	dersid int NOT NULL PRIMARY Key AUTO_INCREMENT,
	dersadi VARCHAR(255) NOT NULL,
	dersyazar VARCHAR(255) DEFAULT 'Aygün'
);

 

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz