Tabloya Sütun Ekleme

Mevcut tablomuza yeni bir sütun eklemek için Add Column kullanırız. Add column deyiminden sonra sütun ismini ve türünüz belirtmeliyiz varsa diğer özelliklerini burada yazabilirsiniz.

Yapacağımız işlem tabloda değişiklik yapılacağı için önce Alter Table kullanacağız.

ALTER TABLE dersler
ADD COLUMN matematik int

Yukarıda dersler tablosuna matematik adında türü int olan bir alan eklenmiştir.

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz