Veri Türleri
  1. TamSayı (Integer): 5 ya da 2157 gibi.
  2. Çift (Double): 10,5 ya da 1,5 gibi.
  3. Alfanümerik, yazı ya da metin türü de diyebiliriz (String): “phpr.org” gibi.
  4. Mantıksal (Boolean): true ya da false yani yanlış ya da doğru.
  5. Nesne (Object)
  6. Dizi (Array)

PHP’de değişken tipleri oluşturduğunuz değişkenlere uyguladığınız değişikliliklere göre otomatik olarak belirlenir. Yani bir değişkene ilk tanımlamasında bir sayısal değer verdiyseniz tipi otomatik olarak tamsayı ya da duruma göre çift olur.

Örneğin bir tam sayı tipinde değişken tanımlayalım:

$sayilar=54321;

oluşturduğumuz $sayilar değişkeni tipi otomatik olarak tamsayı oldu.

Eğer sayıları tırnak içine alıp yazsaydık bu değerler sayı yerine alfanümerik muamelesi görürdü. Çünkü tırnak içinde yazacağımız değerler alfanümerik olur.

$yanlis = "54321";
$dogru = "selam uzay!";

Sayıları matematiksel olarak kullanacaksak onları tırnak içinde yazmamamız gerekiyor.

Bir sonraki dersimizde, ifadeleri ve operatörleri göreceğiz.

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz