Veritabanı Kavramı, Veri Türü ve Veritabanı Kullanmanın Önemi

Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. 

Veritabanı Kavramı

Verileri belli bir düzen içinde saklamak için kullandığımız depolama alanıdır. Bir veritabanında bir yada birden fazla tablo bulunabilir. Veriler bu tablolarda saklanır.

Tablodaki sütunlara alan, satırlara ise kayıt adı verilir.

Tablo Örneği
SiraNo Adi Soyadi TelNo
1 Aygün Yıldız 05321234567
2 Ahmet Faruk Ulu 05323215476
3 Görkem Pamuk 05322584698

 

Yukarıda ki tabloda 4 alan bulunmaktadır ve tabloya şu anda 3 kayıt girilmiştir.
Alan adları birbirinde kesinlikle farklı olmalıdır.

Alanlar ve isimleri, tablo ilk oluştururken belirlenir. Veritabanımızı programlama dilleri aracılığıyla kullanmayı düşünüyorsak alan isimlerinde Türkçe karakter, boşluk ve özel karakterler kullanmamalıyız.

Veri Türü

Tablo oluştururken, alanların isimleri dışında veri türleri de belirtilmelidir. Bir alana başlangıçta belirtilen veri türü dışında bilgi girilemez. Örneğin Sayısal vermemiz durumunda metin girişi yapamayız.

Standart veri türleri : sayı, metin, tarih, bool (true, false)

Web Uygulamalarında Veritabanı Kullanmanın Önemi

Birçok web sitesi kullanıcıların bilgilerini ve birçok kategoride bilgileri kalıcı olarak saklama ihtiyacı hissetmektedir.

Örneğin alışveriş siteleri kullanıcı bilgileri ürün bilgilerini belirli bir düzen için de saklamak zorundadır.

Veritabanları her türlü bilgiyi sütunlar halinde, bir düzen içinde saklmayıp gerektiğinde bunlara ulaşmamızı ve işlem yapabilmemizi sağlarlar.

Yorumlar
Yorum Yaz
Cevap Yaz